Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Honitba »

 
 
     

Chov a lov

historie a současný stav

 

Tak například v letech 1975 až 1980 jsme do honitby vypustili celkem 1.432 ks bažantů. V těchto letech bylo uloveno 265 bažantích kohoutů,tj. slovitelnost 18,5 %!!! Naše vypuštěné bažanty lovili myslivci v Hrádku, Jitravě, B. Kostele ale i v tehdejší NDR /Německé demokratické republice/. 

Evidence o počtech plánovaných kusů zvěře a počty ulovené zvěře začíná rokem 1953.
Plán ks srnčí zvěře pro léta 1953 - 1980 činil 469 ks celkem Uloveno 1953 - 1980 439 ks celkem 
Plán zvěře zaječí pro léta 1953 - 1980 činil 1.650 ks celkem Uloveno 1953 - 1980 1.876 ks celkem 
Plán zvěře bažantí pro léta 1953 - 1980 činil 830 ks celkem Uloveno 1953 - 1980 796 ks celkem 

Pro porovnání některých let uvádím příklady :
V roce 1953 bylo uloveno celkem l ks srnčí zvěře, 8 ks zajíců, 8 ks bažantů.
V letech 1956 – 1958 nebyl uloven žádný zajíc
V letech 1954 – 1957 nebyl uloven žádný bažant !!

Naproti tomu bylo v letech 1959 - 1977 uloveno celkem 1402 ks zajíců;tj. průměr na rok 77 ks zajíců.
V roce 1978 bylo uloveno 45 ks zajíců 
V roce 1979 18 ks zajíců, 1980 7 ks zajíců.
Od této doby se v našem sdružení neloví zajíc.

 

Údaje za vykazované období a přehled za jednotlivé roky zpracoval bývalý předseda MS Miloš Prchlý a současný předseda Václav Krejčík st.
Zvěř vysoká se prakticky nelovila,neboť ta se zdržovala v lesních prostorách. Teprve vlivem rozvoje turistiky, lesní činností, podhodnocováním stavů jelení zvěře ze strany lesních honiteb se tato zvěř v menším množství pohybovala i v našem revíru. V současné době se tato zvěř stala zvěří stálou a je lovena zcela běžně.

Zvěř černá dříve taktéž pouze přetahovala přes honitbu a když se ulovil kus černé zvěře, to byl v obci svátek a mluvilo se o tom řadu týdnů, ale v našich vzpomínkách až do dob současných.

V současné době od let devadesátých se taktéž loví zvěř černá zcela běžně.

 

 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...