Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Honitba »

 
 
     

Honitba MS

Honitba Chotyně-Dolní Suchá byla uznána rozhodnutím Magistrátu města Liberce-OŽP pod č.j.ZP/4300/808/206.1/03-Jo ze dne 23.4.2003. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.5.2003.

 

Myslivecké sdružení hospodaří na pozemcích o výměře 1.402,170 ha honební plochy. Na tuto výměru byla uzavřena Smlouva o nájmu honitby mezi Honebním společenstvem Chotyně, zastoupené výborem HS-reg.č.03-2-16, IČO 71166454 na straně jedné a Mysliveckým sdružením Chotyně se sídlem v Chotyni, IČO 70930457 na straně druhé.

 

 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...