Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Výkonná činnost, organizační záležitosti

 

Účast na schůzích a akcích organizovaných OS ČMMJ.......10b.
Neomluvená účast na členské schůzi nebo výboru MS.....-20b.

Výkon funkcí v MS :
Předseda, myslivecký hospodář, finanční hospodář........150b.
Jednatel, předseda RK................................................80b.
Místopředseda, člen výboru..........................................65b.
Člen RK.....................................................................10b.
Správa chaty ,, Hubertka“ včetně zajištění občerstvení na akcích MS, běžný úklid- Předávání a přebírání chaty při zapůjčení cizím osobám nebo hostům..........240b.

 

 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...