Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Všeobecná ustanovení

 

Bodovací cyklus začíná 1. dubna a končí 31. března mysliveckého roku. Členové předkládají své záznamníky každou členskou schůzi bez vyzvání ke kontrole.
  1. Záznamník odevzdá, nebo jej doručí, každý člen na závěr hodnoceného období k vyhodnocení nejpozději na členskou schůzi konanou v dubnu.
  2. Každý člen si průběžně ve svém záznamníku nechá potvrdit svoji činnost předsedou MS, mysliveckým hospodářem, nebo jiným pověřeným členem výboru MS. Bez těchto podpisů nebude vykázána činnost uznána, bodově hodnocena.
  3. Konečný propočet hmotné zainteresovanosti za uplynulý myslivecký rok se provede do 30. dubna výboru MS s předsedou RK.
  4. Členové MS, kteří požádají o výjimku z důvodu stáří, případně zdravotního stavu obdrží za každý rok 100 bodů. Jakékoliv další vyjímky z bodového hodnocení navrhuje výbor MS a schvaluje členská schůze MS.
  5. Odstřel trofejové zvěře navrhuje myslivecký hospodář a schvaluje členská schůze MS
  6. Člen MS může být na brigádách zastupován osobou starší 16-ti let na charakteru práce způsobilou.
  7. Nárok na příděl zvěřiny mají členové MS, kteří dosáhli minimálně 100 bodů v hodnocení uplynulého roku a v něm odpracovali nejméně 20 brigádnických hodin.

 

 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...