Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Ze života sdružení »

 
 
     

Brigádnická činnost

datum zveřejnění: 15.12.2009

 

Vůbec nebudu přehánět, když uvedu, že myslivci v Chotyni jenom ve prospěch samotné myslivosti odpracovali od roku l947 do roku 2OO8, tj. za ŠEDESÁT let více jak PADESÁT tisíc brigádnických hodin.

 

Je jaro, a s jarními brigádami všeho druhu se rotrhl pytel. Dne 16. dubna 2009 se sešlo pár myslivců z MS Chotyně na lesní brigádě s úkolem pomoci lesu. Myslivci rprovedli ochranný nátěr stromků proti škodám které, by mohla způsobit zvěř. Fotografie z brigády naleznete pod článkem. 

Dne 11. 4. 2009 se konala malá brigáda na chatě ,,Hubertka" s cílem vynést kameny před úpravou terénu. Kameny byly o mnoho větší něž se zdálo. Byly i ztráty, 1 krumpáč kde nevydržela násada. Fotografie z brigády naleznete pod článkem. 

Členové mysliveckého sdružení vždy potřebovali k zabezpečení zdárného chodu také mimo jiné dostatek finančních prostředků. Tyto prostředky získávali ve většině případů brigádnickou činností. Brigády byly převážně zaměřeny na pomoc zemědělství a státním lesům, kde nám pomocné práce byly finančně honorovány. Dále potom od státního statku jsme jako protihodnotu získávali krmení pro zvěř. Při těchto pracech až do roku l99O bylo chotyňskými myslivci odpracováno desetitisíce hodin. To snad ani nejde za ty roky spočítat. Dále jsme měli k disposici krmná políčka, kde bylo získáváno další jadrné a objemné krmivo. Na zvěřních políčkách jsme pěstovali po několik let také topinambury. Sklizeň byla prováděna za pomoci techniky státních statků a traktoru, který myslivci vlastnili.

Brigády u státního statku byly zaměřeny na tahání a osekávání krmné řepy ,úklid balíkované slámy, sena a čištění obilí, kdy jsme obsazovali i noční směny u čističek nebo mlátiček. Zemědělcům jsme přestali vypomáhat od roku l99O, kdy se začali měnit vlastnické vztahy a několik let nebylo zemědělství jako takové na velkých plochách provozováno. Pozemky začaly zarůstat plevelem prakticky až do doby, kdy na polích začal fungovat zemědělský podnik Agro Chomutice.

Brigádnická činnost i za úplatu probíhala také u podniku Státní lesy. Zde byla brigádnická činnost převážně zaměřena na likvidaci polomů, stavění oplocenek a výsadbu jehličnatých a listnatých stromků. Spolupráce v uváděné době mezi myslivci, zemědělci a lesáky byla na velmi vysoké úrovni.

Další brigádnická činnost byla zaměřena na pomoc obci Chotyně. Myslivci se zde podíleli na demolici domu vedle školy, přístavbě a rekonstrukci Mateřské školky v Chotyni, požární zbrojnici v Chotyni a Dolní Suché, Sokolovny, chodnících, fotbalového hřiště. Dále potom při úklidu obce, vč. úklidu po velkých povodních. Pomoc při úklidu a úpravě veřejných prostranství trvá do současnosti.

Vzájemná spolupráce mezi myslivci a vedením obce byla a je i v současnosti na velmi dobré úrovni. Taktéž i spolupráce s ostatnimi organizacemi byla dobrá. Myslivci finančně přispívali na dobročinné akce v obci ať se jednalo o práci se starými lidmi nebo s dětmi. Dobrá spolupráce byla a je i v současnosti se základní školou. Žáci sbírají žaludy a kaštany a my je od nich vykupujeme. Podle možností přispíváme na činnost sdružení přátel školy. MYSLIVCI se organizačně i finančně podílejí při pořádání Mezinárodního dne dětí. Tato pomoc ve prospěch obce a dětí byla a je pochopitelně bezplatná.

Nejrozšířenější a největší brigádnická činnost byla je a vždy bude zaměřena ve prospěch samotné myslivosti. Činnost byla zaměřena především na výsadbu remízků, obhospodařování mysliveckých políček a stavební úpravy budovy na Dolní Suché, kterou jsme odkoupili od obce a vybudovali jsme z ní mysliveckou chatu. Když se rozšiřovala postupně členská základna, tato chata nám již prostorově nevyhovovala a tak došlo v roce l972 k výměně objektu na D.Suché za nedokončený objekt rekreační chalupy s manželi Švubovými na Grabštejně.A budování začalo znova. V roce l973 jsme objekt zkolaudovali a předali do užívání. Na doplatcích rozdílu cen objektů se podíleli téměř všichni členové, kteří podle možností půjčili sdružení finanční částky od několika stovek korun po tisícové částky. Sdružení jim postupně prostředky vracelo, někteří se těchto částek vzdali. 

Brigádnické práce na údržbě a opravách na této chatě probíhají stále. V roce 2OO8 se nám podařilo získat účelovou dotaci od Krajského úřadu na kompletní výměnu střešní krytiny včetně oplechování a venkovních parapetů a výměnu všech oken a balkonové dveře byly nahrazeny tzv.francouzským oknem.Nebyly vyměněny hlavní vchodové dveře pro nedostatek fin.prostředků.

Myslivci taktéž zabezpečovaly pokládání vakcinovaných návnad proti vzteklině lišek, Do té doby než začal být používán “lacinější vrtulník“, který návnady hází i do zahrad a zastavěných částí obcí, zahrad apod.

Brigády na opravách krmelců a zásypů, jakož i na opravách a budování nových posedů a kazatelen probíhá neustále a i do budoucna bude převážná část brigád tímto směru zaměřena.

Kolik času věnovali členové honebního společenstva od roku l9l4 do druhé světové války se nám nepodařilo zjistit, neboť všichni jeho členové jsou již dávno a dávno v mysliveckém nebi.

 

 

 
         
 

© 2010-2022 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...