Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Ze života sdružení »

 
 
     

Výroční clenská schůze MS Chotyně 2012

autor: Roman datum zveřejnění: 12.3.2012 zdroj: MS Chotyně

 

Za zvuků slavnostní fanfáry byla dne 10. března 2012 zahájena výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Chotyně. Schůzi zahájil předseda sdružení Václav Krejčík st. přivítáním milých hostů, kteří nás poctili svou návštěvou.

 

Byla mezi nimi starostka obce Chotyně paní Jana Mlejnecká i se svou zástupkyní paní Ivanou Morgensternovou a předsedové okolních mysliveckých sdružení pánové Svatopluk Krejcar, Ladislav Hornych a Martin Nešetřil.

V úvodní slovu předsedy následovalo stručné zhodnocení činnosti MS Chotyně v uplynulém roce. Zmínil především plnění našich mysliveckých povinností a společenskou činnost. V minulém roce to byl den otevřených dveří, zájezd na Moravu, tradiční myslivecký ples, účast našich členů při pořádání dne dětí a březnové setkání s manželkami.  Nezapomněl ani na spolupráci s nadřízenými orgány,  obcí, lesy a vojenským útvarem. Zvláštní pozornost věnoval spolupráci s honebním společenstvem, díky kterému můžeme hospodařit v naší honitbě. Poděkoval v té souvislosti odstupujícímu předsedovi honebního společensta panu Josefu Hodíkovi za jeho osmiletou práci a novému předsedovi Václavu Krejčíkovi ml. popřál mnoho úspěchů v jeho nové funkci.

Připomněl finanční prostředky vynaložená v posledních letech na opravy chaty Hubertky. Mimo dotací z krajského úřadu Libereckého kraje do oprav chyty investovalo sdružení z vlastních prostředků částku převyšující 200.000,00 Kč.

V závěru svého vystoupení poděkoval Ing. Ladislavu Dostálovi za zajištění krmiva pro letošní zimu a popřál všem členům úspěšný myslivecký rok.
V další části programu oficiálně představil členům sdružení nové adeptky a paní Ilonu Kynychovou a  slečnu Štěpánku Drdovou. Zároveň seznámil přítomné se žádostí Ing. Mirky Dostálové  o přijetí za člena MS a navrhl výroční členské schůzi její žádosti vyhovět. Výroční členská schůze tento návrh jednomyslně schválila.

Před přestávkou ještě zazněly zprávy mysliveckého hospodáře, finančního hospodáře a revizní komise.

Po krátké přestávce v diskusi vystoupili nejprve naši hosté. Jana Mlejnecká ocenila práci našeho sdružení i obětavost, kterou musí všichni členové prokázat, aby se mohli stát myslivci a tento náročný koníček provozovat. Ladislav Hornych pozdravil členskou schůzi jménem MS Hrádek nad Nisou. Ve svém příspěvku zmínil aktuální stav myslivosti na česko-polském pomezí a popřál našim členům mnoho úspěchů do další práce. Martin Nešetřil z MS Tesák poděkoval za pozvání a ocenil přátelské vztahy v našem sdružení. Přál nám hodně úspěchů především při uzavírání nových nájemních smluv. Svatopluk Krejcar z MS Bílý Kostel  - pozdravil členskou schůzi a naše členy. I on ocenil práci našeho sdružení a popřál nám úspěšný následující rok.

V diskusi potom vystoupili členové našeho sdružení. Myslivecký hospodář poskytl aktuální informaci o přikrmování zvěře a pozval přítomné na letošní výstavu trofejí do Liberce. Roman Sedláček informoval o DVD z akcí našeho sdružení, které jsme pro naše členy i hosty při příležitosti letošní výroční členské schůze připravili. Josef Hampl předal schůzi pozdrav od Tondy Hulínského, který je v tuto chvíli hospitalizován v nemocnici. Václav Krejčík mladší pozdravil schůzi z pozice nové předsedy honebního společenstva a Václav krejčík st. uzavřel diskusi informací o přípravě zájezdu na Moravu.

Po diskusi byla členská schůze seznámena s návrhem rozpočtu na příští rok, který přijala stejně jako poslední bod programu - usnesení z letošní výroční členské schůze. Následovalo slavnostní zakončení oficiální části schůze a od té chvíle se otevřel prostor pro zábavu i spoustu dobrého jídla, které bylo připraveno. Příjemná zábava a povídání, které následovalo, se protáhlo až do pozdních nočních hodin.

 

 

Článek a fotografie Pepy z Buku >>>

 

Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (235 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (226 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (237 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (226 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (238 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (216 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (230 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (284 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (261 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (219 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (214 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (230 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (218 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (228 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (216 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (231 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (205 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (247 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (247 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (248 kB)
Výroční členská schůze MS Chotyně 2012 (238 kB)
 
         
 

© 2010-2022 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...