Chotyně
 
xx
 

Honitba Dolní Suchá


Zobrazit místo Honitba na větší mapě

Honitbu Dolní Suchá má Myslivecké sdružení Chotyně pronajatu od Honebního společenstva Chotyně.

Popis

Honitba Chotyně-Dolní Suchá byla uznána rozhodnutím Magistrátu města Liberce-OŽP pod č.j.ZP/4300/808/206.1/03-Jo ze dne 23.4.2003. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.5.2003.
Celková výměra honitby
Dolní Suchá činí 1402170 ha
Honitba MS Chotyně leží cca jednou třetinou v chráněné krajiné oblasti Lužické hory. MS sousedí s MS Hrádek n.N., MS Rynoltice a MS Bílý Kostel.
Chotyně – Dolní Suchá
Nájem honitby
aa
Rozhodnutím Magistrátu města Liberce,odborem životního prostředí a myslivost pod č.j ZP/4300/808/206.1/03-Jo ze dne 23.4.2003, nabylo právní moci 6.5.2003; byla honitba zařazena do III. bonitní třídy. Současně byly stanoveny minimální a normované stavy vybraných druhů zvěře.
historie a současný stav
 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně