Chotyně
 
xx
 

Před Hubertkou

Členové mysliveckého spolku se ke svým schůzím od padesátých let scházeli většinou v hospodě našeho člena a pokladníka Josefa Honzejka. Avšak v hospodě nebyl potřebný klid pro jednání členské nebo výborové schůze, neboť hospodští štamgasti rušili jednání všelijakými narážkami a poznámkami. Jednání jsme přesunovali do kulturního zařízení - Společného klubu pracujících v Chotyni jehož provozovatelem byla chotyňská slévárna jako součást podniku SVS Hrádek a chotyňské čokoládovny. Proto jsme uvažovali koncem padesátých let o možné koupi nějakého nevyužívaného objektu v obci.
Restaurace u Honzejků - současný stav (124 kB)
Bývalý klub pracujících, dnes restaurace Club - současný stav (149 kB)
Bývalý klub pracujících, dnes restaurace Club - současný stav (125 kB)

Stará Hubertka

Původní chata Hubertka stojí na Dolní Suché. Při shánění vhodného oběktu se myslivci na začátku šedesátých let obrátili na Místní národní výbor v Chotyni. Jednání proběhlo s následujícím výsledkem:
MS v roce 1961 koupilo od MNV v Chotyni opuštěný a částečně zdevastovaný domek na Dolní Suché čp. 146 (dnes jej vlastní náš člen a finanční hospodář př. Jindra Kynych). Domek před tím obýval p. Flanderka z Liberce, který dostal od MNV výpověď z bytu. V protokole o otevření chaty funkcionáři MNV se mimo jiné píše: "po otevření předmětného obytného stavení bylo zjištěno, že místnosti jsou v desolátním stavu, neuklizené a samotné stavení vyžaduje nutnou opravu". Na opravách se podíleli všichni členové MS a naši příznivci - rybáři z Chotyně a naši stálí honci jako bratři Kočové, Josef Kolář, Josef Vaníček, Franta Ráth a někteří další. Franta Ráth se později stal myslivcem a členem našeho MS.

Nová Hubertka

Jak se postupně rozrůstala členská základna, původní chata na Suché nám již nevyhovovala.

Naším členem byl taktéž ing. František Švub - ředitel n.p. SVA Hrádek. Ing. Švub koupil do soukromého vlastnictví od Státního statku čp. 10 v k.ú. Grabštejn (dnešní Hubertka) s tím, že si z objektu vybuduje rekreační domek. Objekt č.p. 10 byl hrázděna stavba, avšak prolezlá dřevomorkou, hnilobou a dřevěné části napadené červotoči. Jednalo prakticky o demolici, proto byl objekt v roce 1969 stržen a ing. Švub svépomocí započal s přestavbou na rekreační objekt. V roce 1972 se pro ing. Švuba stalo finančně neúnosné č.p. 10 dokončit na rekreační domek, proto s ním MS začalo jednat o možné výměně budov.

Ve stejném roce roce byla nakonec uzavřena dohoda o výměně s tím, že MS doplatí ing. Švubovi 35 tisíc Kčs. MS nemělo k dispozici tehdy tak vysokou částku a tak jsme někteří členové podle svých možností půjčili sdružení více jak 20 tisíc. Sdružení postupně půjčku splácelo. Někteří členové se vrácení zřekli (Vokoun, Honzejk). Po provedení výměny členové začali se stavebními úpravami na dalším objektu. Práce zdárně pokračovaly a tak v červnu - Měsíci myslivosti v roce 1973 mohla být chata předána do užívání.

 

Hubertka 

MS Chotyně - chata Hubertka (124 kB)
MS Chotyně - chata Hubertka (123 kB)
MS Chotyně - chata Hubertka (123 kB)
MS Chotyně - chata Hubertka (120 kB)
MS Chotyně - chata Hubertka (123 kB)
MS Chotyně - chata Hubertka (124 kB)

Opravy

leden až březen 2010 19.3.2010
květen 2009 25.4.2009
rok 2008 15.12.2008
mezera
MS Chotyně - opravy chaty Hubertky (387 kB)
MS Chotyně - opravy chaty Hubertky (299 kB)
MS Chotyně - opravy chaty Hubertky (214 kB)
MS Chotyně - opravy chaty Hubertky (337 kB)
 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně